o stowarzyszeniu

  • o stowarzyszeniu

 

Kilka słów o nas...

Powstałe 5 marca 2002 r. POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII BEHAWIORALNEJ z siedzibą w Krakowie jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, zrzeszającą osoby czynnie realizujące terapię behawioralną.

Nasze cele statutowe zakładają:

1) inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy terapeutycznej i edukacji dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i adaptacji w społeczeństwie;

2) inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy terapeutycznej i edukacji dla innych grup społecznych celem rozwiązywania ich problemów funkcjonalnych i adaptacyjnych lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

3) podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy o ideach i zasadach terapii behawioralnej, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, badania naukowe, organizację seminariów i konferencji;

4) aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych;

5) merytoryczną i doradczą opiekę nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami stosującymi terapię behawioralną;

6) prowadzenie placówek terapii behawioralnej (...);

Reasumując: staramy się robić wszystko, by POMÓC. Poprzez naszą pracę, naszą behawioralną wiedzę, nasze pomysły, nasze pokazywanie światu stosowanej analizy zachowania.

I dziś prosimy:

DOŁĄCZ DO NAS! POMÓŻ NAM POMAGAĆ!