kogo uczymy

  • kogo uczymy

Zobacz to ja i moi koledzy!

To właśnie my i wielu, wielu, wielu innych- uczymy się żyć!

Pomożesz nam?

 

Terapia behawioralna to innymi słowy- uniwersalne prawa uczenia. Dzięki ich zastosowaniu behawioryści mogą pomagać dosłownie każdemu, kto tego potrzebuje.

Stąd też grupa podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej jest bardzo zróżnicowana:

  • począwszy od kilkumiesięcznych niemowląt skończywszy na dorosłych ludziach w wieku średnim
  • począwszy od osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną aż do osób z ponadprzeciętną inteligencją
  • począwszy od osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, poprzez osoby dotknięte zespołami genetycznymi, autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania i emocji, specyficznymi trudnościami w uczeniu, skończywszy na rodzinach borykających się z poważnymi trudnościami wychowawczymi.

Aktualnie grupa beneficjentów korzystających z różnych form działalności terapeutycznej w PSTB liczy przeszło 3 tysiące rodzin. 

MOŻESZ IM POMÓC!