jak możesz nam pomóc

  • jak możesz nam pomóc

Proszę… NAPRAWDĘ możesz mi pomóc!

Dzięki Tobie i ja i moi koledzy będziemy mogli uczyć się TYLU rzeczy!

Możesz pomóc!

 

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej organizuje publiczną zbiórkę środków na cele związane z działalnością statutową, w tym:

-Realizację konsultacji diagnostycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (realny koszt jednej diagnozy to 400,00 zł)
-Realizację Zespołów Interwencji Kryzysowej dla osób przejawiających szczególnie trudne zachowania i ich rodzin ( realny koszt jednego dwutygodniowego ZIK to 30 tys.zł)
-Sfinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym  o profilu behawioralnym rodzinom dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi (realny koszt dwutygodniowego turnusu dla rodzica z dzieckiem to ok. 10 tys zł).
-Pokrycie kosztów pracy prawników, wspierających rodziny osób niepełnosprawnych w szczególnie trudnych sytuacjach (średni miesięczny koszt to około 5 tys zł)
-Remont budynku w którym zostanie utworzona pierwsza behawioralna szkoła dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami  rozwojowymi oraz punkt konsultacyjny w Raciborzu (budynek został nam przekazany przez Gminę nieodpłatnie, jednak wymaga remontu, który jest szacowany na ok. 500 tys zł)
-Doposażenia Niepublicznych Szkół UMIEM w pomoce dydaktyczne nieodzowne do realizacji oddziaływań terapeutycznych
-Bieżącą działalność Stowarzyszenia
-

MOŻESZ NAM POMÓC!!!! Wpłacając:

-swój 1% podatku – tu podpięty program do PIT taki jak na www.pstb.org
-Stałą donację w dowolnej kwocie- tu podpięte jakoś tak, żeby można było połączyć się bankiem i zrobić stałą dyspozycję
-Jednorazową donację- tu podpięte przelewy online
-Przekazując darowiznę rzeczową- tu podpięty kontakt telefoniczny do PSTB.