jak możesz nam pomóc

  • jak możesz nam pomóc

Proszę… NAPRAWDĘ możesz mi pomóc!

Dzięki Tobie i ja, i moi koledzy będziemy mogli uczyć się TYLU rzeczy!

Możesz pomóc!

 

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej organizuje publiczną zbiórkę środków na cele związane z działalnością statutową, w tym:

- realizację konsultacji diagnostycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (realny koszt jednej diagnozy to 400,00 zł),
- realizację Zespołów Interwencji Kryzysowej dla osób przejawiających szczególnie trudne zachowania i ich rodzin (realny koszt jednego dwutygodniowego ZIK to 30 tys. zł),
- sfinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym o profilu behawioralnym rodzinom dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi (realny koszt dwutygodniowego turnusu dla rodzica z dzieckiem to ok. 10 tys. zł),
- pokrycie kosztów pracy prawników wspierających rodziny osób niepełnosprawnych w szczególnie trudnych sytuacjach (średni miesięczny koszt to około 5 tys. zł),
- remont budynku, w którym zostanie utworzona pierwsza behawioralna szkoła dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi oraz punkt konsultacyjny w Raciborzu (budynek został nam przekazany przez Gminę nieodpłatnie, jednak wymaga remontu, który jest szacowany na ok. 500 tys. zł),
- doposażenie Niepublicznych Szkół UMIEM w pomoce dydaktyczne nieodzowne do realizacji oddziaływań terapeutycznych,
- bieżącą działalność Stowarzyszenia.

 

MOŻESZ NAM POMÓC!!!! Wpłacając:

- stałą donację w dowolnej kwocie - klikniej aby przekazać donację
- jednorazową donację - klikniej aby przekazać donację
- przekazując darowiznę rzeczową - tel: 12 6422790